Już po ptakachZastanawiam się o przeszłości,
chciałabym być życzliwa z moim wspomnieniem.

Przypominam sobie naszę miłości
i zrealizuję, że pomimo moich wysiłków

moja krew brakuje krwi anioła…

Poszukałam głębokie w moim sercu
dla powodu twojego okrucieństwa

i w końcu zdałam sobie sprawę,
nie odpuszczam twojej głupoty

uważam cię za niemoralne.


I think about the past, I would like
to be magnanimous in my memory.

I remember our love and I
realize that, despite my efforts,

my blood lacks angel’s blood.

I searched deep in my heart
for the reason for your cruelty

and finally I decided
that I don’t forgive your folly-

I condemn you as immoral.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s